گروه عموميبرنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
19051نشست قانون جذب (راز) از منظر آيات و رواياتآنلاين دکتر حمزه شريفي 0 ندارد ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 1400/04/28 شرح دوره 2 زمان ثبت نام پایان یافته است