شماره تماس مركز دوره هاي كوتاه مدت دانشگاه آزاد:

021-42863377

شماره تماس واحد الكترونيكي دانشگاه آزاد:

021-42863000

آدرس پست الکترونیکی:
madk@iauec.ac.ir

براي آگاهي از آخرين اطلاعات در مورد ept به كانال ما ept_questions@ بپيونديد