همکاران:

با توجه به سیاست های کلان ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی در جهت ارتقا سطح خدمات آموزشی به آحاد جامعه جهت ایجاد بستر مطلوب در راستای برقراری عدالت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی اقدامات اولیه را جهت نیل به این هدف آغاز نموده است.