نام دپارتمان را انتخاب نمایید:

نام دوره(مدت(به ساعتتاریخ شروع دورهشهریه دانشجویانشهریه آزاد
     
فلسفه اخلاق32 93/04/18100000
آموزش نرم افزار Matlab مقدماتي10 95/08/11950000950000
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفته25 93/05/1512000002000000
کارگاه آموزشي روش تحقيق و مقاله نويسي- ويژه اساتيد8 93/05/1512000001200000
آموزش پروپوزال نويسي و روش تحقيق 4 93/05/15250000400000
آموزش فرآيند نگارش مقالات علمي براي مجلات خارجي8 93/05/15350000600000
آموزش فرآيند پذيرش مقالات در پايگاههاي اطلاعاتي معتبر8 93/05/15350000600000
برنامه ريزي SWOT و نقش آن در استراتژي هاي کلان سازمان8 93/09/0812000001500000
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي10 93/10/0900
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي4 93/10/0700
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي کارگزيني هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي8 93/08/2900
آشنايي با بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي10 93/08/2900
مديريت پروژه با استفاده از نرم افزار MSP30 93/09/0916000002000000
آموزش فرآيند نگارش مقالات علمي براي مجلات خارجي16 93/09/039600001200000
آموزش جامع نرم افزار مرجع نگاري Endnote8 93/09/058000001000000
آموزش پروپوزال نويسي و روش تحقيق 8 93/09/09640000800000
نهج البلاغه(بخش حکم و مواعظ با اشاره به تاثير امام علي (ع) در ادب فارسي)16 93/08/1900
حجاب از منظر علم8 1393/08/2400
مناسبات اخلاق و دين24 93/10/0300
توحيد از منظر قرآن12 93/09/2300
غذاي حلال از ديدگاه اسلام و کنترل کيفي مواد غذايي8 93/09/2500
آئين نگارش و شيوه ويراستاري8 93/10/1700
کارگاه آموزشي سيدا(سيستم آموزش و دانشجويي)4 94/02/3100
کارگاه آموزشي سيدا(سيستم مالي)2 94/03/0700
آشنايي با مشکلات و چالش هاي پيش روي جوانان و اتخاذ راهکارهاي تربيتي مناسب16 94/03/1900
ساختارشناسي قرآن کريم8 94/03/2000
بررسي کنترل کيفي ذبح شرعي از ديدگاه اسلام24 94/04/0300
فلسفه دين16 94/04/0100
تفسير فلسفه از تحولات موجود(حرکت در فلسفه)24 94/03/3000
فلسفه اخلاق16 94/07/0400
فلسفه دين32 94/07/1500
شيوه علمي مقاله نويسي isi در علوم قرآن و حديث و آشنايي با راه هاي اجتناب از سرقت علمي32 94/07/1500
آينده نگري و آينده پژوهي انقلاب اسلامي16 94/07/0400
آشنايي با مسائل فرهنگي جهان معاصر 8 94/08/1600
آشنايي با مسائل فرهنگي جهان معاصر 8 94/08/1600
اخلاق حرفه اي مديريت 8 94/09/0100
جريان شناسي سلفي گري 8 94/09/0300
فلسفه اخلاق8 94/09/2600
آشنايي با بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي8 94/09/2600
آسيب هاي استعمال مواد مخدر، پيشگيري و درمان 16 94/09/2400
آسيب شناسي شبکه هاي اجتماعي مجازي8 94/09/2700
درآمدي بر امر به معروف و نهي از منکر (گسترش خوبيها)16 94/10/0200
اخلاق در دانشگاه8 94/10/1200
تقويت هويت فرهنگي جوانان8 94/10/2000
شبهه شناسي ديني16 94/10/2100
دوره آموزشي وصيت نامه20 94/10/30550000550000
آشنايي با راهنمايي ومشاوره8 94/11/0700
مديريت بحران هاي فرهنگي و اجتماعي8 94/11/2700
تشكيل دوره تكريم ارباب رجوع16 94/12/0600
کليات پيشگيري از وقوع جرم و روش هاي آن8 94/12/1300
راهکارهاي ارتقاي فرهنگ کيفيت در نظام آموزش عالي8 95/03/2600
شاخص هاي فرهنگي در دانشگاه هاي برتر جهان8 95/03/3100
شيوه کار با صفحه گسترده اکسل24 95/05/0500
کارگاه آموزشي معارف امام صادق(ع)8 95/05/0500
آشنايي با تکنيکهاي تحقيق و چاپ مقالات علمي8 95/06/0200
غدير شناسي8 95/07/0100
دوره آشنايي با نرم افزار word20 95/07/1300
تکريم ارباب رجوع8 95/07/2400
شهروند فرهنگي8 95/07/2500
مباني تکريم ارباب رجوع8 95/08/0300
معارف امام هادي (ع)8 95/09/1400
كارگاه آموزشي شاخص هاي فرهنگ كتابخواني8 95/09/2300
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفته15 95/10/1413000001300000
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفته15 95/09/3001300000
كارگاه آموزشي بررسي و تحليل فرهنگ از ديدگاه نظريات نوين فرهنگي8 95/10/1200
كارگاه آموزشي آموزش فرهنگ نقد و انتقاد پذيري8 95/10/2000
كارگاه آموزشي كاربرد دين در عرصه هاي اجنماعي8 95/11/2000
مديريت زمان16 95/11/1900
ارتقاي فرهنگ کار در دانشگاه 8 95/11/2600
كارگاه آموزشي الزامات فرهنگي پياده سازي اقتصاد مقاومتي8 95/12/0700
کارگاه آشنايي با ابزارها و آموزش پايگاه هاي اطلاعاتي4 96/09/2200
کارگاه آموزشي (ويژه اساتيد) سرقت علمي : تشخيص و پيشگيري4 96/09/2600
کارگاه آموزشي سرقت علمي (ويژه دانشجويان)4 96/09/26600000600000
كارگاه آموزشي مقاله نويسي2 96/09/2500
دوره PHPRunner20 96/12/0630000004000000
فرهنگ از نگاه نهج البلاغه12 96/12/2000