از مهمترین دستاوردهای دانشگاه الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • افزایش کیفیت یادگیری و آموخته های دانش پژوهان
  •  سهولت دسترسی به حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانش های موجود در جهان
  •  دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات در زمان بسیار اندک
  •  کاهش برخی هزینه های آموزشی
  •  دسترسی و امکان تعامل دانش پژوهان به تعداد بیشتری از متخصصان و دانشمندان