عنوان: برگزاری دوره آمادگی و تست زنی آزمون EPT

خلاصه خبر:

متن :

جهت ثبت نام در دوره آمادگی و تست زنی آزمون 16 آذر ماه EPT به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

http://sc.iauec.ac.ir/DepartmentInfo/10