عنوان: برگزاری دوره سواد مالی

خلاصه خبر: برگزاری دوره سواد مالی

متن :

بالا رفتن مخارج زندگی، نوسانات شرایط اقتصادی، پیچیدگی‌ها و تنوع بازارهای مالی و ... موجب نگرانی ما در مواجهه با مسائل اقتصادی می‌شود. . درست مثل این که وسط میدان بازی باشیم و قاعدۀ بازی را بلد نباشیم. برای کم کردن نگرانی‌های مالی و اقتصادی که ما روزانه با آن درگیر هستیم، نیاز به آموزش داریم. «سواد مالی» قاعدۀ درست بازی کردن در زندگی مالی شخصی را به ما آموزش می‌دهد.

سواد مالی 6 سرفصل، 36 موضوع و 127 مفهوم دارد. این سرفصل‌ها عبارتند از:

خرج و پس‌انداز: روش خرج درست و کاهش هزینه‌ها و پس‌انداز برای دوران بازنشستگی و بیماری.

اعتبار و بدهی: حد رفتن زیر بار بدهی و گرفتن وام و تسهیلات و قرض/ و گفتگو درباره قرض خوب و قرض بد

کاریابی و درآمد: ویژگی‌های شغل مناسب و روش حرکت به سمت آن و آشنایی با سبک‌های شغلی (کارآفرینی، خویش‌فرمایی و ...)

سرمایه‌گذاری: شناخت بهتر انواع فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ویژگی‌های هر کدام و روش مقایسه آن‌ها

مدیریت ریسک و بیمه: روش مراقبت از دارایی‌ها با استفاده از بیمه و آشنایی با انواع آن

تصمیم‌گیری مالی: شناخت عوامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری مالی و روش‌های بهبود آن

هدف سواد مالی این است که در هر یک از این سرفصل‌ها، آگاهی‌های لازم را به دست آوریم، رفتارهای درست را به کار برده و باورهای‌مان را اصلاح کنیم. چرا که باورهای نادرست رفتارهای نادرست می‌آورند. با یادگیری و به کار بستن آموزه‌های سواد مالی، می‌توانیم فرمان زندگی مالی‌مان را خودمان به دست بگیریم، فارغ از شرایط بیرونی اقتصاد، تصمیمات مالی درست‌تری بگیریم و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات اقتصادی را به کمترین میزان برسانیم.

دورۀ آموزشی سواد مالی یک دوره مهارتی  با تمرینهای کاربردی است که می‌تواند سبک زندگی مالی شما را تغییر دهد. نتیجه این آموزش‌ها این است که یک زندگی همراه با رفاه و امنیت مالی و متناسب در همه ابعاد برای خودمان ایجاد کنیم.

برای ثبت نام به لینک http://sc.iauec.ac.ir/DepartmentInfo/5 مراجعه نمایید.