گروه علوم پزشکي


 

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
18953همايش ساليانه مديران دفاتر توسعه آموزشآنلاين خانم دکتر ساره فرهادي0 ندارد ندارد يکشنبه 08:30 - 12:30 99/07/27 شرح دوره 4 ثبت نام