گروه علوم پزشکي    برگزار کننده: معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی
   تاریخ شروع: 01/06/1400
تاریخ پایان: 01/06/1400
    ساعت دوره: 8:30 الی12:30

***این دوره فقط برای اعضای هیات علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد هست***

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
20094کارگاه روش هاي نوين در ارزشيابي بالينيآنلاين دکتر ماريا جلالي0 ندارد ندارد دوشنبه 08:30 - 12:30 1400/06/01 شرح دوره 4 ظرفیت تکمیل است