گروه IELTS
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)شهریه دانشجویی(ریال)پیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
11308Starter1 شيلان احمدي پور2,500,0002,250,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 97/02/01 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
11312Intermediate1 عليرضا زارع2,500,0002,250,000ندارد شنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 97/02/01 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
11314IELTS سعيد جعفري3,500,0003,150,000ندارد يکشنبه 19:00 - 21:00 سه شنبه 19:00 - 21:00 97/02/01 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است