گروه بورس و سرمايه
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
15575مباني اوليه بازار سرمايهآنلاين سميه قرباني1,500,000 ندارد ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 98/02/30 شرح دوره 4 زمان ثبت نام پایان یافته است
15576آموزش تحليل تكنيكال به روش كلاسيك آنلاين سميه قرباني3,000,000 ندارد ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 98/03/07 شرح دوره 12 ثبت نام
15577آموزش تحليل تكنيكال به روش ژاپنيآنلاين سميه قرباني5,000,000 ندارد ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 98/03/29 شرح دوره 9 ثبت نام
15578آموزش تحليل تكنيكال به روش اليوتآنلاين سميه قرباني5,000,000 ندارد ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 98/04/12 شرح دوره 8 ثبت نام