گروه زبان هاي خارجيبرنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ آزمونشرح دورهمدت (ساعت) 
24155آموزش زبان ترکي (A1.1)آنلاين نامشخص 5,500,000 استفاده از کد تخفيف ندارد شنبه 16:00 - 17:30 دوشنبه 16:00 - 17:30 چهار شنبه 16:00 - 17:30 1401/05/29بدون تاریخ شرح دوره 18 ثبت نام
24156آموزش زبان اسپانياييآنلاين نامشخص 5,000,000 استفاده از کد تخفيف ندارد يکشنبه 18:00 - 19:30 چهار شنبه 18:00 - 19:30 1401/05/30بدون تاریخ شرح دوره 18 ثبت نام
24157آموزش زبان آلماني (A1.1)آنلاين نامشخص 5,500,000 استفاده از کد تخفيف ندارد يکشنبه 14:30 - 16:00 سه شنبه 14:30 - 16:00 پنج شنبه 14:30 - 16:00 1401/05/30بدون تاریخ شرح دوره 18 ثبت نام