گروه معاونت فرهنگي و دانشجوييحوزه معاونت فرهنگی دانشجویی و محتوا در نظر دارد سلسله نشست - دوره آموزشی "من بهتر"، ويژه برنامه مولفه های شاد زیستن در تاريخ 1 لغایت 3  دی ماه ۱۴۰۰ (روزهای چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه) از  ساعت ۱۸  لغايت 19:30 با حضور سرکار خانم دکترطاهره  محمدیان عمرانی، استاد و پژوهشگر دانشگاه الزهراء برگزار نماید.

هزینه  دریافتی جهت ثبت نام در دوره مبلغ 1,000,000 ریال با 40 % تخفیف ویژه دانشجویان و 20 % تخفیف ویژه کارکنان و اعضاء می باشد

--------------------------------------------------------------------------------

برای شرکت در نشست کتاب ماه،نشست ماه لطفا در تاریخ 24 آذر ماه ساعت 8:30 صبح وارد لینک زیر شوید

sessions.iauec.ac.ir/online8

در ضمن نیاز به ثبت نام ندارد این نشست فقط در تاریخ و ساعت تعیین شده وارد لینک شوید

*این دوره ویژه معاونین و مدیران فرهنگی و دانشجویی سراسر کشور هست*