گروه معاونت فرهنگي و دانشجوييدانشجویان محترم توجه فرمایید جهت واریز شهریه مربوط به کلاسهای ذیل تا ساعت 24 روز دوشنبه سوم مرداد فرصت دارید.

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ آزمونشرح دورهمدت (ساعت) 
24153لينکدين مارکتينگآنلاين نامشخص 900,000 ندارد ندارد دوشنبه 18:00 - 20:00 چهار شنبه 18:00 - 20:00 1401/04/20بدون تاریخ شرح دوره 10 زمان ثبت نام پایان یافته است
24154داوري بين الملليآنلاين نامشخص 1,000,000 ندارد ندارد سه شنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 18:00 - 20:00 1401/04/21بدون تاریخ شرح دوره 32 زمان ثبت نام پایان یافته است
24152آموزش آمار و روش تحقيق با نرم افزار spssآنلاين نامشخص 500,000 ندارد ندارد يکشنبه 16:00 - 19:00 1401/04/26بدون تاریخ شرح دوره 15 زمان ثبت نام پایان یافته است
24151آموزش مهارتهاي ارتباطيآنلاين نامشخص 500,000 ندارد ندارد يکشنبه 15:00 - 17:00 دوشنبه 15:30 - 17:00 سه شنبه 15:00 - 17:00 1401/05/02بدون تاریخ شرح دوره 6 زمان ثبت نام پایان یافته است