گروه آمادگي آزمون EPT 

ثبت نام دوره های آمادگی آزمونEPT

جهت ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون  EPT  وارد لینک زیر شوید

 

 

https://azad.iauec.ac.ir/ept-classes

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ آزمونشرح دورهمدت (ساعت) 
No records to display.