گروه طرح قرآني طوبي
با عرض سلام و ادب

با توجه به اهميت آموزش هاي مجازي در دنياي امروز و به كارگيري اين ظرفيت جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد، به نحوي كه در سهل ترين شرايط بتوان از كمينه ي زمان بيشترين بهره را  برد، واحد الكترونيكي دانشگاه آزاد اسلامي بر آن شد تا در كنار ديگر دوره هاي كوتاه مدت خود اقدام به برگزاري دوره ي آموزش  قرآن و مسائل مرتبط با آن به صورت مجازي كند.در اين نوع از آموزش، قرآن آموز در هر شرايط محيطي و در هر نقطه از كره زمين مي تواند به راحتي در اين كلاس ها شركت كرده و به بهترين وجه ممكن آموزش هاي مورد نياز خود را دريافت نمايد.

اين كلاس ها توسط اساتيد مجرب و زير نظر استاد قرآن و اخلاق، قاري و داور بين المللي ،استاد حاج صالح اطهري فرد ، رتبه ي نخست مسابقات بين المللي جمهوري اسلامي ايران  در سال 1387 برگزار مي گردد.

به منظور دستيابي به بهترين نتيجه و داشتن خروجي مناسب، اولين جلسه ي اين دوره به صورت مشاوره آنلاین برگزار خواهد شد كه در آن قرآن آموز، ارزيابي، نيازسنجي و تعيين سطح مي شود  به نحوي كه تمامي كلاس هاي  پيشنهادي بر اساس اهداف از پيش تعيين شده و متناسب با سطح استعدادي قرآن آموز باشد. (هزینه ی جلسه تعیین سطح بعد از ثبت نام از شهریه ی اولین ترم کسر خواهد شد.)

·         اين دوره ها ويژه ي برادران و خواهران و در محدوده ي سني سيزده سال به بالا  برگزار مي شود.

·         تمامي افراد با هر سطحي مي توانند در اين كلاس ها شركت كنند اما تنها به كساني اعطاي مدرك مي شود يا مجوز حضور در سطوح بالاتر داده   مي شود كه حدنصاب نمره پانزده از بيست را كسب كرده باشند.

  • تعداد جلسات دوره ها به صورت پيش فرض بوده و بنا به تشخيص استاد قابل تغيير است.
  • برخي از دوره ها كاملاً تئوري وبعضي كاملاً عملي و مهارتي و برخي ديگر تلفيقي از اين دو هستند.
  • ظرفيت كلاس هاي صرفاً تئوري، نامحدود و ظرفيت كلاس هاي مهارتي محدود مي باشد.
  • شهريه ي كلاس ها بر اساس سطح كلاس، تعداد جلسات كلاس و تئوري يا مهارتي بودن آن متفاوت است.
  • کلاس های خواهران توسط اساتید خانم تدریس می شود.
  • برخي دروس بدون پيش نياز و بعضي ديگر داراي پيش نياز هستند كه در هر دوره به تفصيل مشخص شده است.
  • جهت رعايت نظم و مسائل انضباطي در طول دوره، استاد مي تواند به صلاحديد حداكثر تا دو نمره از نمره ي پاياني را به اينامر اختصاص دهد.
  • طريقه ي برگزاري آزمون پاياني، در اواسط دوره توسط استاد اطلاع رساني خواهد شد.
  • با توجه به اينكه كلاس هاي مهارتي ،صوت محور بوده و استاد و قرآن آموز بايد صداي يكديگر را به وضوح دريافت كنند، دارا بودن سخت افزار مورد نيازو تست نرم افزاري آن الزاميست. (مي توانيد از پشتيباني فني كمك بگيريد.)

 

شرکت در سطوح بالای کلاس‌ها صرفا با گذراندن پیش نیازهای آن یا تشخیص استاد تعیین سطح امکان پذیر می‌باشد.

توجه فرمایید پس از ثبت نام در تعیین سطح، جهت اطلاع زمان انجام تعیین سطح با شما تماس گرفته خواهد شد.

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
15525تلاوت تقليدي 1- ويژه برادارانآنلاين استاد كاشيان735,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 14:30 - 16:00 سه شنبه 14:30 - 16:00 98/04/15 شرح دوره 15 زمان ثبت نام پایان یافته است
15649تلاوت تقليدي 1- ويژه برادارانآنلاين نامشخص 735,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 15 زمان ثبت نام پایان یافته است
15651تلاوت تقليدي 1- ويژه برادارانآنلاين نامشخص 735,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 15 زمان ثبت نام پایان یافته است
15526تلاوت تقليدي 2- ويژه برادارانآنلاين استاد احمدي1,102,500 تخفیف روی کل دوره ندارد دوشنبه 16:30 - 18:00 چهار شنبه 16:30 - 18:00 98/04/15 شرح دوره 23 زمان ثبت نام پایان یافته است
15527تلاوت تقليدي 3- ويژه برادارانآنلاين استاد كاشيان1,568,000 تخفیف روی کل دوره ندارد شنبه 14:30 - 16:00 دوشنبه 14:30 - 16:00 98/04/15 شرح دوره 32 زمان ثبت نام پایان یافته است
15528تلاوت آزاد 1- ويژه برادارانآنلاين استاد كاشيان1,792,000 تخفیف روی کل دوره ندارد شنبه 16:00 - 17:30 دوشنبه 16:00 - 17:30 98/04/15 شرح دوره 32 زمان ثبت نام پایان یافته است
15529تلاوت آزاد 2- ويژه براداران آنلاين استاد اطهري فرد1,792,000 تخفیف روی کل دوره ندارد سه شنبه 16:00 - 18:00 پنج شنبه 16:00 - 18:00 98/04/15 شرح دوره 32 زمان ثبت نام پایان یافته است
15530سرود و تواشيح- ويژه برادارانآنلاين استاد كاشيان1,176,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 14:00 - 15:30 سه شنبه 14:00 - 15:30 98/04/15 شرح دوره 30 زمان ثبت نام پایان یافته است
15531صداسازي- ويژه برادارانآنلاين استاد كاشيان1,334,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 16:00 - 17:30 سه شنبه 16:00 - 17:30 98/04/15 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
15532حفظ 1- ويژه برادارانآنلاين استاد قنبري1,008,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 10:30 - 12:00 چهار شنبه 10:30 - 12:00 98/04/15 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
15533ترجمه و مفاهيم 1- ويژه برادارانآنلاين استاد آقايي600,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 18:00 - 19:00 سه شنبه 18:00 - 19:00 98/04/15 شرح دوره 20 زمان ثبت نام پایان یافته است
15534ترجمه و مفاهيم 2- ويژه برادارانآنلاين استاد آقايي600,000 تخفیف روی کل دوره ندارد شنبه 16:00 - 17:30 دوشنبه 16:00 - 17:30 98/04/15 شرح دوره 20 زمان ثبت نام پایان یافته است
15535وقف و ابتداء - ويژه برادارانآنلاين استاد اطهري فرد350,000 تخفیف روی کل دوره ندارد سه شنبه 15:00 - 16:00 پنج شنبه 15:00 - 16:00 98/04/15 شرح دوره 10 زمان ثبت نام پایان یافته است
15521روان خواني- ويژه برادارانآنلاين استاد ملازاده630,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 18:00 - 19:30 چهار شنبه 16:00 - 17:30 98/04/15 شرح دوره 18 زمان ثبت نام پایان یافته است
15536روخواني- ويژه خواهرانآنلاين استاد خدادادي630,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 18:00 - 19:30 سه شنبه 18:00 - 19:30 98/04/15 شرح دوره 18 زمان ثبت نام پایان یافته است
15537روان خواني- ويژه خواهرانآنلاين استاد خدادادي630,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 18:00 - 19:30 سه شنبه 18:00 - 19:30 98/04/15 شرح دوره 18 زمان ثبت نام پایان یافته است
15543تجويد مقدماتي- ويژه خواهرانآنلاين خانم شعفي زاده1,260,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 14:00 - 15:00 سه شنبه 15:00 - 16:00 98/04/15 شرح دوره 30 زمان ثبت نام پایان یافته است
15538تجويد تكميلي- ويژه برادارانآنلاين استاد كاشيان1,260,000 تخفیف روی کل دوره ندارد دوشنبه 14:30 - 16:00 چهار شنبه 14:30 - 16:00 98/04/15 شرح دوره 30 زمان ثبت نام پایان یافته است
15579روخواني- ويژه برادارانآنلاين استاد ملازاده630,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 18:00 - 19:30 چهار شنبه 16:00 - 17:30 98/04/15 شرح دوره 18 زمان ثبت نام پایان یافته است
15580تجويد تكميلي-ويژه خواهرانآنلاين خانم شعفي زاده1,260,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 15:00 - 16:30 سه شنبه 16:00 - 17:30 98/04/15 شرح دوره 30 زمان ثبت نام پایان یافته است
15610تجويد مقدماتي-ويژه برادرانآنلاين مهدي کاشيان1,260,000 تخفیف روی کل دوره ندارد دوشنبه 18:30 - 20:00 چهار شنبه 18:30 - 20:00 98/04/15 شرح دوره 30 زمان ثبت نام پایان یافته است
15636تصحيح قرائت نماز - ويژه خواهرانآنلاين خانم جلالي فر210,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 6 زمان ثبت نام پایان یافته است
15637تلاوت تدوير - ويژه خواهرانآنلاين خانم شعفي زاده945,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 22 زمان ثبت نام پایان یافته است
15640تلاوت تقليدي3 - ويژه خواهرانآنلاين خانم شعفي زاده1,568,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 32 زمان ثبت نام پایان یافته است
15641تلاوت آزاد1- ويژه خواهرانآنلاين خانم جلالي فر1,792,000 تخفیف روی کل دوره ندارد دوشنبه 09:00 - 10:30 چهار شنبه 09:00 - 10:30 98/04/15 شرح دوره 32 زمان ثبت نام پایان یافته است
15642تلاوت آزاد2- ويژه خواهرانآنلاين خانم جلالي فر1,792,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 32 زمان ثبت نام پایان یافته است
15643سرود و تواشيح- ويژه خواهرانآنلاين نامشخص 11,760,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 30 زمان ثبت نام پایان یافته است
15644صدا سازي- ويژه خواهرانآنلاين نامشخص 1,344,000 تخفیف روی کل دوره ندارد 00:00 - 00:00 98/04/15 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
15650حفظ 1 - ويژه خواهران آنلاين استاد راحتي 1,008,000 تخفیف روی کل دوره ندارد شنبه 16:30 - 18:00 سه شنبه 16:30 - 18:00 98/04/15 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
15645ترجمه و مفاهيم 1 - ويژه خواهرانآنلاين استاد خان بابا600,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 09:30 - 11:00 چهار شنبه 09:30 - 11:00 98/04/15 شرح دوره 20 زمان ثبت نام پایان یافته است
15646ترجمه و مفاهيم2- ويژه خواهرانآنلاين استاد خان بابا600,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 17:30 - 19:00 چهار شنبه 09:30 - 11:00 98/04/15 شرح دوره 20 زمان ثبت نام پایان یافته است
15647وقف و ابتداء - ويژه خواهرانآنلاين استاد خان بابا350,000 تخفیف روی کل دوره ندارد يکشنبه 17:30 - 19:00 چهار شنبه 09:30 - 11:00 98/04/15 شرح دوره 10 زمان ثبت نام پایان یافته است
15634تلاوت تدوير- ويژه برادارانآنلاين استاد احمدي945,000 تخفیف روی کل دوره ندارد دوشنبه 15:00 - 16:30 چهار شنبه 15:00 - 16:30 98/04/15 شرح دوره 22 زمان ثبت نام پایان یافته است
15635اذانآنلاين استاد ملازاده315,000 تخفیف روی کل دوره ندارد چهار شنبه 15:00 - 16:30 98/04/15 شرح دوره 7 زمان ثبت نام پایان یافته است