گروه معاونت علوم انساني و هنر


 

 

 

 

              این دوره ها مخصوص اعضای هیئت علمی علوم انسانی و هنر می‌باشد.

 

 

دورۀ «سیمایی از علوم انسانی و هنر در قرآن و روایات» از روز شنبه 1/6/1399 ساعت هجده آغاز شده است. این دوره تا پنجشنبه ادامه دارد و هر روز دو کلاس در ساعات ده و هجده برگزار خواهد شد (به شرح درس مراجعه کنید)

 

 

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
No records to display.