گروه معاونت علوم انساني و هنرگواهی پایان دوره فقط برای اعضا هیات علمی صادر می گردد

 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در دوره های توانمندسازی اساتید علوم انسانی وهنر .

 به منظور بررسی ارزیابی کیفیت یادگیری در دوره های توانمندسازی علوم انسانی و هنر 
  به اطلاع میرساند که علاوه بر حضور مستمر ؛ ارسال گزارش و  خلاصه نویسی از محتویات ارائه شده در کلاس و تکمیل فرم ارزشیابی لازمه و شرط اصلی دریافت گواهی پایان دوره می باشد .

 
آدرس ایمیل :

 
HR.EFM@Iau.ac.ir

 

برای اطلاعات بیشتر به شرح دوره مراجعه فرمایید