گروه EPT
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
13409EPTآنلاين سعيد جعفري2,000,000 ندارد ندارد شنبه 18:00 - 20:00 دوشنبه 18:00 - 20:00 چهار شنبه 18:00 - 20:00 97/08/19 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
13410EPTآنلاين سعيد جعفري2,000,000 ندارد ندارد يکشنبه 18:00 - 20:00 سه شنبه 18:00 - 20:00 پنج شنبه 18:00 - 20:00 97/08/19 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
13415EPT فشردهآنلاين الميرا شاهين1,200,000 استفاده از کد تخفيف ندارد شنبه 18:00 - 20:00 دوشنبه 18:00 - 20:00 چهار شنبه 18:00 - 20:00 97/08/26 شرح دوره 12 ظرفیت تکمیل است
13419EPT فشردهآنلاين الميرا شاهين1,200,000 استفاده از کد تخفيف ندارد يکشنبه 10:00 - 12:00 سه شنبه 10:00 - 12:00 پنج شنبه 10:00 - 12:00 97/08/26 شرح دوره 12 ثبت نام