گروه عمومي
آموزش آنلاین زبان انگلیسی: ثبت نام و تعیین سطح: http://sc.iauec.ac.ir/DepartmentInfo/6

دوره آمادگی آزمون زبان عربی (اشتمال )- لینک ثبت نام: http://sc.iauec.ac.ir/DepartmentInfo/1012


برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
No records to display.