گروه عمومي
آموزش آنلاین زبان انگلیسی: ثبت نام و تعیین سطح: http://azad.iauec.ac.ir


  

 

كلاس طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (از منظر مقام معظم رهبری)

فاقد گواهي پايان دوره و امتياز كارمندي مي باشد

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
16701طرح کلي انديشه اسلامي در قرآن (از منظر مقام معظم رهبري)آنلاين حجت الاسلام حيدرزاده 0 ندارد ندارد يکشنبه 20:45 - 22:00 98/06/10 شرح دوره 1 زمان ثبت نام پایان یافته است