گروه عمومي
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
13407توانمندسازي فرهنگي کارکنانآنلاين جناب آقاي دکتر عليرضا شيرواني و جناب آقاي دکتر محسن عامري0 ندارد ندارد دوشنبه 09:00 - 12:00 دوشنبه 14:00 - 18:00 97/08/14 شرح دوره 8 زمان ثبت نام پایان یافته است