گروه عمومي
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)شهریه دانشجویی(ریال)پیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
11318دوره آموزشي طب سنتي (مقدماتي) جناب آقاي قاسمي 00ندارد يکشنبه 17:00 - 19:00 پنج شنبه 10:00 - 12:00 97/02/06 شرح دوره 40 زمان ثبت نام پایان یافته است