گروه عمومي


   توانمندسازی منابع انسانی یکی از ابزارهای موثر در افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت حرفه‌ای و تواناهای فردی و گروهی برای تحقق اهداف سازمانی است. از این رو ارتقای سطح دانش و بینش کارکنان و تقویت مهارت‌های کاربردی آنان موجب افزایش کیفی و اثربخشی دانشگاه را فراهم آورده و به عنوان وسیله‌ای در جهت ارتقاء کیفیت عملکرد خواهد بود. معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی که همواره موضوع کادرسازی، توانمندسازی و آموزش منابع انسانی در دو بخش کارمندی و دانشجویی را سرلوحه کار خود قرار داده است در راستای عمل به رهنمودهای فرهنگی مقام معظم رهبری در قالب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین محور پنجم سند راهبری فرهنگی و دانشجویی در خصوص آموزش و توانمندسازی دانشگاهیان، در نظر دارد کارگاه آموزشی "پویایی اندیشه" ویژه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی واحدهای کل کشور با همکاری واحد الکترونیکی به صورت مجازی و آنلاین برگزار نماید. 

سرفصل های دوره:

- تبیین و تشریح مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی

- تشریح مبانی معرفتی حاکم بر فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی تاثیرگذار

- پاسخ به شبهات و پرسش‌های کارکنان حوزه فرهنگی و دانشجویی

- افزایش مهارت و خلاقیت فرهنگی معاونان، مدیران و کارکنان فرهنگی واحدهای سراسر کشور

- وحدت رویه و هم افزایی کارکنان حوزه فرهنگی و دانشجویی و یکپارچه سازی فعالیت‌های فرهنگی در واحدهای سراسر کشور

- بصیرت افزایی معاونان و مدیران حوزه فرهنگی و دانشجویی

- توسعه اخلاق اسلامی و فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزش‌های انسانی و کرامت انسانی

- تواانمندسازی و ارتقاء آگاهی معاونان، مدیران و کارکنان نسبت به شیوه های جذب و اثر گذاری

- شبکه سازی عناصر متعهد به نظام اسلامی در دانشگاه

مخاطبان دوره:

- معاونان، مدیران و روسای ادارات فرهنگی و دانشجویی در ستاد و صف دانشگاه آزاد اسلامی

- کارشناسان حوزه فرهنگی، دانشجویی و ورزش

- رییس یا مسئول دفاتر فرهنگ اسلامی

- دبیر کمیته انضباطی واحدها

- مسئول دفاتر مشاور امین واحدها

 

شروع کارگاه آموزشی پویایی اندیشه مرداد ماه می باشد 

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
No records to display.