گروه عموميبرنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ آزمونشرح دورهمدت (ساعت) 
24145نشست علمي تخصصي آموزه هاي شيعي در ادبيات فارسيآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 19:00 1401/04/28بدون تاریخ شرح دوره 2 زمان ثبت نام پایان یافته است
24147دوره مقدماتي ازدواج آسانآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 19:00 1401/04/28بدون تاریخ شرح دوره 10 زمان ثبت نام پایان یافته است
24150دوره آموزش سخنوري و فن بيانآنلاين نامشخص 5,500,000 استفاده از کد تخفيف ندارد يکشنبه 17:30 - 19:00 سه شنبه 17:30 - 19:00 1401/05/04بدون تاریخ شرح دوره 15 زمان ثبت نام پایان یافته است