گروه عموميبرنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
23098نشست علمي تخصصي مبارزه با استکبار از نگاه نهج البلاغهآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد دوشنبه 15:00 - 17:00 1400/08/10 شرح دوره 2 ثبت نام