گروه عموميبینش‌پژوهان عزیز

دومین جلسه سراسری دوره ملی بینش مطهر بر اساس مقرری اول کتاب آزادی انسان

پخش مستقیم این جلسه از طریق هریک از لینک‌های ذیل صورت می‌پذیرد.ecourse.iauec.ac.ir/live

https://www.aparat.com/iau.bineshmotahar/live

 

شماره تماس و لینک گروه‌های بینش‌پژوهان .pdf

 

دوره بینش مطهر به صورت سیر مطالعاتی کتب نظام مند شهید مطهری در ۱۱ مرحله تنظیم شده است .

بینش مطهر با هدف کادر سازی و کادریابی تربیت مربی و مدرس، ایجاد نظام فکری منسجم  برای پاسخگویی به شبهات و  زمینه ساز اندیشه ظهور و حماسه می باشد .

این دوره مرحله اول بینش مطهر شامل ۱۲ جلسه ۲ ساعته تدریس استاد( آغاز دوره با تدریس  جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی می باشد ) و ۱۲ جلسه ۲ ساعته کارگاه آموزشی با حضور استاد راهنما می باشد .

دوره  مرحله اول شامل ۵ کتاب به شرح زیر است .

۱)کتاب بینش مطهر(چرا و چیستی)

۲)کتاب آزادی انسان

۳ )کتاب آزادی بندگی

۴ )کتاب خدا در زندگی

۵) کتاب بینش و رفتار قرآنی ۱

برای هر کتاب در طول دوره آزمونی در نظر گرفته شده است .

مزایای دوره برای شرکت کنندگان به شرح زیر میباشد ؛

۱ .ارتقا اساتید طبق ماده ۱ فرهنگی

2. استفاده از اساتید برتر برای تدریس در  دوره های بینش مطهر در سطح شهرستان و نهادها (اولویت جذب هیات علمی در فراخوان ۱۳۹۹ به بعد و بورسیه  موفقیت در دوره بینش مطهر است)

۳.دوره تخصصی ضمن خدمت  برای کارکنان فرهنگی _دانشجویی

4. دوره عمومی ضمن خدمت برای کلیه کارکنان

در پایان برای  افرادی که نمره قابل قبول در آزمون ها را دریافت کرده باشند مدرک صادر خواهد شد

جهت تهیه کتب بینش مطهر به سایت بینش به آدرس https://bineshemotahar.ir/shop/ مراجعه فرمائید.

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
18996طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
18997طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
18998طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
18999طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
19003طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
19004طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 ظرفیت تکمیل است
19007طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
19008طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
19009طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
19010طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 ظرفیت تکمیل است
19011طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 ثبت نام
19012طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است
19013طرح بينش مطهرآنلاين جناب آقاي دکتر سيد صالح هاشمي گلپايگاني0 ندارد ندارد سه شنبه 10:00 - 12:00 1399/11/14 شرح دوره 48 زمان ثبت نام پایان یافته است