• پيشرو در آموزش تخصصيپيشرو در آموزش تخصصي
  • لذت خدمات الكترونيكلذت خدمات الكترونيك
  • انتخابي هوشمندانهانتخابي هوشمندانه
  • 1397/03/28 - قابل توجه دانشجوياني كه نتوانسته اند در طرح دوره هاي آموزش زبان انگليسي به جاي آزمون EPT ثبت نام كنند.

    به زودي زمان بندي ثبت نام دوره جديد اعلام خواهد شد.


  • 1397/03/28 - برگزاري آزمون طرح دوره هاي آموزش زبان انگليسي به جاي آزمون EPT

    آزمون پایان ترم سطح 1 و 2 در تاریخ 97/4/22 در ساعت 9 صبح در شهر تهران واحد علوم تحقیقات برگزار می شود.